Ijzerlaan

Waar werken we nu?

Nieuwe fiets-en voetgangersbrug

De bouw van de nieuwe fiets- en wandelbrug over het Albertkanaal gaat vlot voorruit. Begin december werd het stalen brugdek op de brugpijlers gelegd. Sinds april 2017 is de fiets- en wandelbrug in gebruik.  Aan de kant van Merksem nu nog eerst een tijdelijke op- en afrit tussen de bestaande brug en de Bredabaan. Sinds het einde 2017 is de  aanloophelling naar de brug ook in gebruik. Voorlopig is deze nog bekleed met een tijdelijke laag. Zodra de temperaturen warmer zijn, kan de deze helling zijn finale bekleding. 

>> Lees meer over de bouw van de fietsbrug

Het autoverkeer kan sinds 28 november 2016 niet meer via de IJzerlaanbrug het Albertkanaal oversteken. De aannemer heeft de toegangshelling van de IJzerlaanbrug aan de zijde van Antwerpen afgebroken. Dwars door die aanloophelling werd een tijdelijke weg aangelegd.  Wie zich met de auto wil verplaatsen tussen Merksem en het stadscentrum, moet omrijden via de Groenendaallaan/Noorderlaan of Schijnpoort.

De nieuwe fietsbrug werd in april 2017 in gebruik genomen. Onmiddelijk hierna ging de aannemer verder met de afbraak van de IJzerlaanbrug.

>> Lees meer over de aanbevolen rijroutes na de knip van de IJzerlaanbrug

Werken op de IJzerlaan

Er wordt volop gewerkt aan de herlaanleg van de IJzerlaan en de aanleg van het IJzerlaankanaal. De zuidelijke helft van de IJzerlaan werd in augustus 2017 volledig afgewerkt. Meteen erna wisselde de werf op de IJzerlaan van kant. Het verkeer rijd op de afgewerkte zuidzijde. De werf bevindt zich nu aan de noordzijde om daar het IJzerlaankanaal aan te leggen. Voor het doorgaande wegverkeer blijft dezelfde capaciteit van 2x2 rijstroken behouden. In februari werden de bomen langs de weg aangeplant.

Het nieuwe kanaal in de IJzerlaan krijgt vorm. Het eerste deel van het kanaal, tussen de Noorderlaan en de Bredastraat heeft al een bodem uit onderwaterbeton gekregen. Twee volgende delen van de bodem worden tegen eind mei 2018 uitgevoerd.

Sinds begin maart 2018 zijn ook de werken gestart aan de ventweg tussen de Noorderlaan en de Steenborgerweert. Deze werken worden in fases uitgevoerd zodat de bereikbaarheid maximaal gehouden kan worden.

Tegen het einde van de zomer is het project helemaal voltooid. 

>> Lees hier meer over de gevolgen voor het verkeer 

Werken aan de ir. Menneslaan

Op 30 november werd de aanloophelling naar de nieuwe fietsbrug aan de zijd evan Merksem in gebruik genomen.
Ondertussen lopen er nog een aantal werken in de buurt. Rondom de aanloophelling wordt een nieuw parkje ingericht. Verderop richting de Groenendaallaan legt de aannemer tussen de bermen van de oude aanloophelling van de IJzerlaanbrug een tijdelijke weg aan. Deze zal op 30 maart 2018 in gebruik gaan. Dan gaan ook de fiets- en wandelverbindingen open tussen de Blijvoort en de Oude Bredabaan en tussen de Roederdelft en de Taxandriastraat. Tenslotte wordt ter hoogte van de fietsbrug de Vaartkaai heraangelegd en het Albertkanaal verbreed

In de zomer van 2018 zijn al deze werken klaar

>> Lees hier meer over de plaatselijke verkeerssituatie 

Afwerken leidingenkokers

Ter hoogte van de Bredastraat en onder het Albertkanaal worden 2 grote kokers aangelegd. Deze zorgen ervoor dat kabels en leidingen veilig onder het nieuwe IJzerlaankanaal en onder de toekomstige Oosterweelverbinding door kunnen lopen. 

De leidingenkoker onder de IJzerlaan is klaar sinds eind juni 2016. Deze werken hebben ongeveer 9 maanden geduurd.

Ook de bouw van de leidingenkoker onder het Albertkanaal is inmiddels afgerond. Vanaf eind november hebben de nutsmaatschappijen 5 maanden de tijd om hun kabels en leidingen in de leidingenkoker te plaatsen. In totaal komen er volgende leidingen: 1 elektriciteitskabel, 1 gasleiding, verschillende telecomkabels en 2 waterleidingen.

>> Lees meer over de bouw van de leidingenkokers

Werken langs de Vaartkaai

Ook aan de kant van Merksem, tussen de IJzerlaanbrug en de Vaartkaai, zijn we volop aan het werk. Ter hoogte van de fietsbrug worden de laatste grondwerken uitgevoerd worden, waarna de vernauwing in het Albertkanaal kan weggenomen worden. Dan wordt ook de Vaartkaai heraangelegd.

Deze werken worden tegen het einde van de zomer 2018 voltooid.