Ijzerlaan

Waar werken we nu?

Nieuwe fiets-en voetgangersbrug

De bouw van de nieuwe fiets- en wandelbrug over het Albertkanaal gaat vlot voorruit. Begin december werd het stalen brugdek op de brugpijlers gelegd. Sinds april 2017 is de fiets- en wandelbrug in gebruik.  Aan de kant van Merksem nu nog eerst een tijdelijke op- en afrit tussen de bestaande brug en de Bredabaan. Tegen het einde van het jaar zal de definitieve aanloophelling naar de brug klaar zijn . 

>> Lees meer over de bouw van de fietsbrug

Het autoverkeer kan sinds 28 november 2016 niet meer via de IJzerlaanbrug het Albertkanaal oversteken. De aannemer heeft de toegangshelling van de IJzerlaanbrug aan de zijde van Antwerpen afgebroken. Dwars door die aanloophelling werd een tijdelijke weg aangelegd.  Wie zich met de auto wil verplaatsen tussen Merksem en het stadscentrum, moet omrijden via de Groenendaallaan/Noorderlaan of Schijnpoort.

De nieuwe fietsbrug werd in april 2017 in gebruik genomen. Onmiddelijk hierna ging de aannemer verder met de afbraak van de IJzerlaanbrug.

>> Lees meer over de aanbevolen rijroutes na de knip van de IJzerlaanbrug

Werken op de IJzerlaan

Nu kan volop gewerkt worden aan de herlaanleg van de IJzerlaan en de aanleg van het IJzerlaankanaal. Sinds januari 2017 wordt de zuidelijke helft van de IJzerlaan volledig heraangelegd naar het beeld van de zuidelijke Singel.

Sinds 10 augustus is op de IJzerlaan de werf van kant gewisseld. De zuidzijde is afgewerkt en het verkeer rijdt er nu. De werf bevindt zich nu aan de noordzijde om daar het IJzerlaankanaal aan te leggen. Voor het doorgaande wegverkeer blijft dezelfde capaciteit van 2x2 rijstroken behouden.

>> Lees hier meer over de gevolgen voor het verkeer 

Werken aan de ir. Menneslaan

Sinds 1 maart 2017 wordt er gewerkt aan de aanloophelling van de oude IJzerlaanbrug aan de zijde van Merksem, op de ir. Menneslaan.

De werken zijn nodig om de aansluitingen van de nieuwe fietsbrug te bouwen en om een tijdelijke omleiding voor de Vaartkaai te voorzien. Deze omleiding ligt ter hoogte van het waterzuiveringsstation, aan de doorsteek onder de ir. Menneslaan. Zo wordt het verkeer omgeleid en kunnen intussen de bestaande IJzerlaanbrug en de landhoofden van de brug afgebroken worden.

In deze fase worden ook de grondwerken uitgevoerd aan het deel van de oude brughelling tussen de Campinia- en Taxandriastraat. In de Campiniastraat is intussen aan het nieuwe fietspad tegen de berm van de oude brug aangelegd. 

>> Lees hier meer over de plaatselijke verkeerssituatie 

Afwerken leidingenkokers

Ter hoogte van de Bredastraat en onder het Albertkanaal worden 2 grote kokers aangelegd. Deze zorgen ervoor dat kabels en leidingen veilig onder het nieuwe IJzerlaankanaal en onder de toekomstige Oosterweelverbinding door kunnen lopen. 

De leidingenkoker onder de IJzerlaan is klaar sinds eind juni 2016. Deze werken hebben ongeveer 9 maanden geduurd.

Ook de bouw van de leidingenkoker onder het Albertkanaal is inmiddels afgerond. Vanaf eind november hebben de nutsmaatschappijen 5 maanden de tijd om hun kabels en leidingen in de leidingenkoker te plaatsen. In totaal komen er volgende leidingen: 1 elektriciteitskabel, 1 gasleiding, verschillende telecomkabels en 2 waterleidingen.

>> Lees meer over de bouw van de leidingenkokers

Werken langs de Vaartkaai

Ook aan de kant van Merksem, tussen de IJzerlaanbrug en de Vaartkaai, zijn we volop aan het werk. Ter hoogte van de fietsbrug is de Vaartkaai plaatselijk omgeleid. Zo kunnen de restanten van de oude brug afgebroken worden. Momenteel worden ook de grondwerken uitgevoerd, waarna de vernauwing in het Albertkanaal kan weggenomen worden en de Vaartkaai heraangelegd.