Ijzerlaan

Verloop van de werken

Werken in 3 fases

De werken aan de IJzerlaan, IJzerlaanbrug en Ingenieur Menneslaan verlopen in 3 fasen en zijn gestart in juni 2015. Door de werken gefaseerd uit te voeren, blijft de bereikbaarheid van de wijken en de doorgang van het verkeer maximaal behouden. Volgens de huidige planning is het project klaar in de zomer van 2018.

Eerste fase (afgerond)

Juni 2015 tot eind november 2016

De werken begonnen in juni 2015 met aanpassingen aan het kruispunt van de IJzerlaan met de Noorderlaan (1). Deze werken werden in oktober 2016 afgerond. De oude kademuren van de sluis onder dit kruispunt zijn hersteld, zodat ze gedeeltelijk kunnen worden hergebruikt voor de aanleg van het nieuwe kanaal dat door de IJzerlaan zal lopen. 

Ook de bouw van 2 leidingenkokers onder het Albertkanaal en onder de IJzerlaan vond plaats in de eerste fase. Zo kunnen de nutsleidingen veilig onder het nieuwe IJzerlaankanaal en onder de toekomstige Oosterweelverbinding door lopen.

In juni 2016 is de bouw van de fiets- en voetgangersbrug (2) over het Albertkanaal gestart. De komende maanden wordt de nieuwe fietsbrug verder afgewerkt, zodat deze in april 2017 in gebruik genomen kan worden.

Tweede fase (afgerond)

Eind november 2016 tot zomer 2017

Eind november 2016 is de IJzerlaanbrug (3) afgesloten voor het autoverkeer en is de afbraak van de aanloophelling aan de kant van de stad gestart.  Fietsers en voetgangers kunnen nog steeds over de brug.  Tegen april 2017 wordt de nieuwe fietsbrug in gebruik genomen en start de afbraak van de oude brug en de aanloophelling aan de kant van Merksem.

Op de IJzerlaan wordt de nieuwe rijweg aangelegd (4) aan de zuidzijde (kant even huisnummers). Het verkeer rijdt over het noordelijke deel van de IJzerlaan. Een tijdelijke weg maakt de verbinding met de Slachthuislaan.

Aan de kant van Merksem wordt een tijdelijke omleiding van de Vaartkaai (5) aangelegd. Dit gebeurt ter hoogte van het waterzuiveringsstation, aan de doorsteek onder de huidige IJzerlaanbrug. Zo ontstaat ruimte om de versmallingen van het Albertkanaal onder de brugpijlers weg te nemen en om de Vaartkaai aan te passen aan de toekomstige verbreding van het kanaal.

Derde fase

Zomer 2017 tot zomer 2018 (afgerond)

De laatste fase startte in de zomer van 2017 en duurt ongeveer een jaar. De afbraak van de oude aanloophelling loopt door in deze fase. De Ingenieur Menneslaan werdomgevormd tot tijdelijke verbindingsweg tussen de Vaartkaai en de Groenendaallaan (6)

Het verkeer op de IJzerlaan rijdt nu op de nieuwe rijweg aan de zuidzijde van de IJzerlaan. In de noordelijke helft werd het nieuwe IJzerlaankanaal (7) aangelegd. 

Aan de zijde van Merksem werdende werken aan de kademuren tussen de IJzerlaanbrug en de bocht van Merksem (8) verdergezet.

Het hoofdwerken werden eind augustus 2018 voltooid. Momenteel lopen nog de laatste afwerkingen.