Ijzerlaan

Veelgestelde vragen

Waarom werd de oude IJzerlaanbrug afgebroken?

De IJzerlaanbrug was de laagste brug over het Albertkanaal. Ze werd vervangen door een nieuwe fiets- en voetgangersbrug die 2,5 meter hoger is dan de huidige brug. De hogere brug is nodig om op termijn meer containers per binnenschip te kunnen vervoeren. Alle bruggen over het Albertkanaal worden verhoogd en de vaargeul wordt verbreed. Zo wordt de binnenvaart een alternatief voor vrachtvervoer over de weg.

Voor een hogere brug zijn langere aanloophellingen nodig. Aan weerszijden van het kanaal is er echter onvoldoende ruimte om de nu al lange aanloophellingen te verlengen en verkeerskundig aan te sluiten op de weg. Daarom maakte de oude IJzerlaanbrug plaats voor een fietsbrug, die minder ruimte inneemt in de omgeving.

In de toekomst zal bij de aanleg van de Oosterweelverbinding het viaduct van Merksem worden afgebroken. De Ring verdwijnt dan in een sleuf en een tunnel onder het Albertkanaal. Tussen de kop van het Lobroekdok en het Albertkanaal wordt de sleuf overkapt. Hierdoor komt een hele zone vrij die anders ingevuld kan worden. Samen met de ruimte die door de afbraak van de IJzerlaanbrug ontstaat, creëren we zo meer ruimte voor groen en nieuwe stadsontwikkeling.

Hoe moet autoverkeer rijden als de IJzerlaanbrug is afgebroken?

De IJzerlaanbrug kan verdwijnen omdat er verschillende alternatieven bijkomen om vanuit het noorden de stad te bereiken. Het gaat enerzijds over de route via de Groenendaallaan en de Noorderlaan en anderzijds over de route via Schijnpoort: 

Alternatieve route via Noorderlaan-Groenendaallaan

  • Het kruispunt Noorderlaan-Groenendaallaan is verbeterd. Voortaan zijn er twee rechtsafslagstroken  in plaats van één als je van de Noorderlaanbrug rechtsaf de Groenendaallaan richting Merksem opdraait. Omgekeerd zijn er twee verlengde linksafslagstroken als je afdraait van de Groenendaallaan richting Noorderlaanbrug, om naar het centrum van de Antwerpen te rijden. Tijdens de werken is ook de werking van de verkeerslichten aangepast zodat deze beter afgestemd zijn op het reële verkeersaanbod. De aanpassingen aan het kruispunt Noorderlaan-Groenendaallaan gebeurden binnen het project Noorderlijn en zijn in november 2016 afgerond. 
  • Het op- en afrittencomplex Schijnpoort, aan het Sportpaleis, krijgt in functie van de aanleg van de Oosterweelverbinding een op- en afrit voor verkeer naar het noorden (Oosterweel, de A12 en de E19). Hierdoor moet men vanuit de binnenstad en Deurne-noord richting Nederland niet doorrijden naar de Groenendaallaan, zoals vandaag het geval is, maar kan men aan het nieuwe op- en afrittencomplex Schijnpoort de ring oprijden. Hierdoor zal er op de Groenendaallaan minder verkeer rijden. 
  • Er komt in het kader van de Oosterweelverbinding op termijn een extra op- en afrittencomplex ter hoogte van het Eilandje. Verkeer vanuit de haven en het Eilandje zal hierdoor geen gebruik meer maken van het aansluitingscomplex Groenendaallaan. De Groenendaallaan en het kruispunt met de Noorderlaan zullen hierdoor minder verkeer hebben.

Alternatieve route via Schijnpoort, aan Raoul Grégoirplein:

  • Momenteel is er geen vlotte verbinding vanaf Schijnpoort naar de Noorderlaan. Door het verdwijnen van de IJzerlaanbrug kan de Singel (Slachthuislaan) naadloos aansluiten op de heringerichte IJzerlaan en doorgetrokken worden tot aan de Noorderlaan met 2 x 2 rijvakken. Vanaf Schijnpoort zal men daardoor veel vlotter het noorden van Antwerpen kunnen bereiken.
  • Het aansluitingscomplex Schijnpoort wordt in functie van Oosterweel verplaatst en volledig vernieuwd. Hierdoor zal het verkeer van en naar de Ring (dat nu nog Schijnpoort belast) gespreid worden over een verbeterde aantakking op het kruispunt Schijnpoort (aan het Sportpaleis) en een nieuwe rechtstreekse aantakking op de Singel (ter hoogte van het huidige recyclagepark). Schijnpoort wordt met andere woorden ontlast, waardoor een vlottere doorstroming op de Bisschoppenhoflaan mogelijk is.

Naast deze ingrepen wordt het gebruik van alternatieve vervoersmiddelen aangemoedigd en verder uitgebouwd (openbaar vervoer en fietsinfrastructuur), zodat de wagen minder vaak gebruikt moet worden.

Al deze ingrepen samen, zorgen ervoor dat de IJzerlaanbrug afgebroken kan worden.

Wat gebeurt er met de bussen die vroeger over de IJzerlaanbrug rijden?

Voor de afbraak van de oude brug reden de bussen 60 en 70 via de IJzerlaanbrug naar het centrum van de stad. Door de heraanleg van de Bredabaan en de realisatie van de Noorderlijn, de tram naar het noorden van de stad, vergroot het aanbod van de tram ook in Merksem. De bussen die blijven rijden kunnen via een vrije trambusbaan vlot via de Noorderlaan en de Leien naar de F. Rooseveltplaats.

Wat gebeurt er met de parkeermogelijkheden in de buurt?

Vandaag zijn er op de IJzerlaan ongeveer 280 parkeerplaatsen. Die kunnen niet allemaal behouden blijven tijdens de uitvoering van de werken. Daarom wordt vanaf fase 2 een grote tijdelijke parking met ca. 200 parkeerplaatsen geopend op de site van ‘Het IJzer’, ter hoogte van het woonerf aan de Merksemsestraat.

Na afronding van alle werken zullen er in de buurt van de IJzerlaan ongeveer 250 parkeerplaatsen ter beschikking zijn. Er komen o.a. extra parkeerplaatsen in Noordschippersdok en dwarsparkeren wordt mogelijk aan één zijde van de Merksemsestraat.

Waarom is er een kanaal in de IJzerlaan nodig?

Het Lobroekdok watert vandaag af in het Albertkanaal via een verbinding onder het Viaduct van Merksem. De Oosterweelverbinding zal het viaduct vervangen door een sleuf en tunnels. Daardoor verdwijnt de verbinding van het Lobroekdok met het Albertkanaal en is een nieuwe verbinding nodig om het water af te laten vloeien. Het water van de Ring en van het waterzuiveringsstation aan het Sportpaleis komt in het Lobroekdok uit. Het nieuwe kanaal in de IJzerlaan zal het Lobroekdok verbinden met het Asiadok. Zo kan het overtollige water wegvloeien.

Daarnaast is er ook een historische reden. Onder de IJzerlaan liggen nog steeds de oude kademuren van de Kempische Vaart, een kanaal dat vroeger het Asiadok verbond met het Lobroekdok. De oude sluis onder het kruispunt met de Noorderlaan zal (gedeeltelijk) worden hergebruikt voor de aanleg van het nieuwe IJzerlaankanaal.

Heb je een andere vraag?

Wij helpen je graag verder. Laat het ons weten door dit vragenformulier in te vullen.

Wij bezorgen je zo snel mogelijk een antwoord.