Ijzerlaan

Openbaar onderzoek

Stedenbouwkundige vergunning

Na het inspraakmoment in februari 2014 werkten de ontwerpers de plannen voor de nieuwe IJzerlaan af op basis van de laatste suggesties van bewoners. Eind juni 2014 werd de aanvraag voor de stedenbouwkundige vergunning ingediend bij de Vlaamse overheid. Het openbaar onderzoek rond deze bouwaanvraag liep van vrijdag 1 augustus tot en met zaterdag 30 augustus 2014. In deze periode kon iedereen de plannen inkijken en zijn opmerkingen of bezwaren bezorgen aan het college van burgemeester en schepenen. Bij de opmaak van deze plannen werd, waar mogelijk, rekening gehouden met de ingediende opmerkingen.

De bouwaanvraag voor het project is inmiddels goedgekeurd door de Vlaamse Overheid. Het volledige dossier van Ruimte Vlaanderen kan je hier raadplegen.

In het dossier staan alle voorwaarden, lasten en bepalingen waaraan de werken tijdens de uitvoering moeten voldoen. Ook alle ontvangen bezwaarschriften worden in dit dossier behandeld. 

Voor de verbindingsweg tussen de Vaartkaai en de Groenendaallaan werd in het najaar van 2016 een bouwvergunning aangevraagd bij Ruimte Vlaanderen. Naar verwachting wordt deze vergunning in het voorjaar van 2017 afgeleverd.