Ijzerlaan

Nieuws

Laatste nieuws over het project

Bredastraat-Noord open vanaf 22 juni

De brug over het nieuwe kanaal in de IJzerlaan is klaar op vrijdag 22 juni. Dan kan het verkeer weer van de IJzerlaan de wijk Steenborgerweert via de Bredastraat bereiken en verlaten. De omleiding via de Merksemsestraat verdwijnt.

lees meer

Overzicht van de werken langs de IJzerlaan in 2018

De werken langs de IJzerlaan gaan stilaan de laatste fase in. Volgens de planning gaan tegen het einde van de zomer alle werken klaar zijn. Een overzicht van wat er de komende maanden zal gebeuren aan de Antwerpse zijde van het project...

lees meer

Eerste deel van kanaal krijgt bodem

Op vrijdag 16 februari krijgt een eerste deel van het nieuwe IJzerlaankanaal een bodem van onderwaterbeton. De bodem wordt in één keer gegoten tijdens een grote betonstort van ca. 3000 m³.

lees meer

Bouw IJzerlaankanaal start in augustus

Tijdens het jaarlijks bouwverlof (7-31 juni) gaan de werken op een lager pitje verder om kort daarna weer van start te gaan met een nieuwe fase in de loop van augustus. We geven een vooruitblik van deze werken en wat dit betekent voor het verkeer.

lees meer

Nieuw dubbelrichtingsfietspad Campiniastraat in Merksem

Sinds maandag 26 juni is het nieuwe fietspad in de Campiniastraat klaar voor gebruik. Het fietspad sluit aan op de Groenendaallaan en loopt richting de nieuwe fietsbrug over het Albertkanaal. Tegen eind dit jaar zal het fietspad verbonden worden met de definitieve aanloophelling van de fietsbrug.

lees meer

Sanering Lobroekdok is gestart

Op 4 mei 2017 startte de sanering van het Lobroekdok. Tijdens deze werken zal 220.000 kuub verontreinigd slib verwijderd worden en worden er 17 boten geborgen. Deze werken vormen een belangrijk voorbereidend werk voor de aanleg van de Oosterweelverbinding in deze omgeving.

lees meer

Dit weekend breken we de IJzerlaanbrug af

In het weekend voor 1 mei starten de afbraakwerken van de oude brug. Vanop het water zullen kranen de brug stuk voor stuk afbreken. Voor kijklustigen komt er een uitkijkpunt. Een afscherming op de nieuwe fietsbrug zal er voor zorgen dat fietsers en wandelaars veilig de brug kunnen blijven gebruiken.

lees meer

Donderdag hinder verwacht op IJzerlaan door aanpassing verkeerslichten

Op donderdag 22 december 2016 zal er hinder zijn op de IJzerlaan, de Noorderlaan en de Bredastraat. De werken op de IJzerlaan gaan een nieuwe fase in. Het verkeer wordt op een nieuwe tijdelijke weg geplaatst aan de noordkant van de IJzerlaan. Hiervoor dienen de verkeerslichten te worden aangepast.

lees meer

Dit weekend maken we de brug

In de nacht van zaterdag 3 op zondag 4 december wordt aan de IJzerlaan het brugdek van de nieuwe fietsbrug het Albertkanaal overgevaren en op de brugpijlers geplaatst. Naar aanleiding van deze spectaculaire werken zijn er verschillende activiteiten in de buurt.

lees meer

Weekend 2-5 december: Vaartkaai onderbroken aan IJzerlaanbrug

In het weekend van 3 op 4 december wordt het middelste deel van de nieuwe fietsbrug over het Albertkanaal op zijn plaats gezet, naast de oude IJzerlaanbrug. Om deze werken tot een goed einde te brengen wordt de Vaartkaai op vrijdag 2 december vanaf 20 uur afgesloten voor alle verkeer.

lees meer

Volgende week afbraak keermuur noordelijke ventweg IJzerlaan

Op maandag 17 oktober start de afbraak van de noordelijke keermuur van de IJzerlaanbrug. De werken kaderen in de heraanleg van de IJzerlaan. Er geldt een parkeerverbod in de noordelijke ventweg tot het einde van de werken. Fietsers op de IJzerlaanbrug volgen een omleiding.

lees meer

1 en 2 oktober hinder op kruispunt Noorderlaan-IJzerlaan

Dit weekend zullen er op de Noorderlaan staduitwaarts 2 rijstroken ingenomen worden voor nutswerken ter hoogte van het kruispunt Noorderlaan/IJzerlaan. Verkeer dat vanuit de stad over de Noorderlaan richting noorden rijdt, heeft hierdoor slechts 1 rijstrook ter beschikking.

lees meer

Margriet ziet het licht

Na bijna 50 dagen in de ondergrond heeft Margriet opnieuw het licht gezien aan de Vaartkaai in Merksem. Margriet is de boorkop die een tunnel van 250m lang heeft gemaakt onder de Ring en het Albertkanaal. Margriet startte op 11 juli haar werk in de bocht van de Slachthuislaan met de IJzerlaanbrug.

lees meer

Margriet is aangekomen

Vanmorgen is Margriet aangekomen in Antwerpen. Margriet is de boorkop die een tunnel van 250 meter lang zal maken onder het Albertkanaal. Margriet start op 11 juli haar werk in de bocht van de Slachthuislaan en zal volgens planning begin september de overkant in Merksem bereiken.

lees meer

Vanaf 6 juli schuiven rijstroken op IJzerlaan op

Op 6 juli start een nieuwe fase in de werken aan het kruispunt Noorderlaan/IJzerlaan. De rijbanen op de IJzerlaan schuiven wat noordelijker. De lichtenregeling op het kruispunt moet hiervoor worden aangepast. Het kruispunt blijft wel open voor verkeer. De verkeerspolitie regelt die dag het verkeer.

lees meer

Infoavond Minder Hinder rond Antwerpen op 9 juni in Schoten

Op 9 juni wordt een infoavond georganiseerd over de grote werken die de mobiliteit en bereikbaarheid van de gemeenten ten noordoosten van Antwerpen beïnvloeden. Slim Naar Antwerpen geeft samen met de bouwheren info over de bereikbaarheid van stad en regio, minder hinder maatregelen en de projecten.

lees meer

Werken Vaartkaai vanaf 7 maart

De komende maanden voert het district Merksem wegenwerken uit aan de Vaartkaai in Merksem. Het wegdek wordt plaatselijk verbreed en vernieuwd. Ook wordt een nog ontbrekend deel van het fietspad aangelegd. Om de hinder zoveel mogelijk te beperken, gebeuren de werken in twee fasen.

lees meer

Kruispunt Noorderlaan/IJzerlaan: fasewissel op zaterdag 5 maart

Op zaterdag 5 maart 2016 verschuift het kruispunt Noorderlaan/IJzerlaan opnieuw een stukje. De rijbanen van de Noorderlaan schuiven op richting Asiadok. De rijbanen van de IJzerlaan verschuiven richting zuiden (Midas-garage). Het kruispunt blijft net zoals bij de vorige fasewissels tijdens deze werk

lees meer

Bouwput tussen IJzerlaanbrug, Vaartkaai en Oude Bredabaan

Vanaf volgende week maakt de aannemer van het project IJzerlaan een grote bouwput tussen de IJzerlaanbrug, de Vaartkaai en de Oude Bredabaan. Om veilig te kunnen werken zijn er vanaf maandag 22 februari verkeersmaatregelen nodig op de IJzerlaanbrug en de Oude Bredabaan.

lees meer

Tijdelijke hondenloopzone in Kalverstraat

Door de heraanleg van de IJzerlaan is de oude hondenloopzone tijdelijk niet bruikbaar. Vanaf half februari kunnen viervoeters uit de wijk Dam terecht in een nieuwe, tijdelijke hondenloopzone in de Kalverstraat.

lees meer

BAM zorgt voor 451 opleidingsplaatsen op bouwwerf IJzerlaan

Bij de werken aan de IJzerlaan en IJzerlaanbrug bieden de Beheersmaatschappij Antwerpen Mobiel (BAM) en aannemer THV Besix/Stadsbader de komende jaren 451 opleidingsplaatsen aan voor werkzoekenden en leerlingen uit het bouwonderwijs in het kader van Talentenwerf.

lees meer

Grote machine aan het werk bij IJzerlaan

Momenteel kan je bij kruispunt Noorderlaan/IJzerlaan een heistelling aan het werk zien. Deze gigantische machine wordt gebruikt om damplanken in de grond te heien. Zo wordt de bouwput voor de nieuwe riolering gemaakt.

lees meer

Werken zuidelijke ventweg IJzerlaan

Plaatselijk verkeer opgelet: op donderdag 19 en vrijdag 20 november wordt de doorsteek van de Kalkstraat naar de IJzerlaan afgesloten door asfaltwerk. De Midasgarage blijft vanuit de Kalkstraat bereikbaar via de huidige parkeerstrook.

lees meer

Werken IJzerlaan van 9 tot 15 november

Vanaf 9 november wordt er gewerkt in de ventwegen langs de IJzerlaan. Een deel van de noordelijke ventweg wordt afgesloten voor nutswerken. Plaatselijk verkeer kan omrijden via de Bredastraat en Steenborgerweert. In de zuidelijke ventweg wordt vanaf maandag 9 november een parkeerverbod ingesteld.

lees meer

Kruispunt Noorderlaan/IJzerlaan verschuift dit weekend

Op zaterdag 31 oktober wordt het kruispunt Noorderlaan/IJzerlaan een stukje verlegd. Een deel van het verkeer wordt omgezet naar de huidige busbanen. Het kruispunt blijft tijdens deze werken open voor het verkeer. Bestuurders moeten wel rekening houden met mogelijke verkeershinder.

lees meer

Werken IJzerlaan van 19 tot 24 oktober

Door nutswerken geldt in de Bredastraat van 19 tot en met 24 oktober tijdelijk éénrichtingsverkeer. Tussen de Merksemsestraat en de Driesnellenstraat kan je enkel in de richting van de Damwijk rijden. Wie vanuit de Damwijk naar de IJzerlaan of Steenborgerweert wilt, moet de omleidingsroute volgen

lees meer

Nutswerken langs IJzerlaan

In de week van 14 september worden in de buurt van het kruispunt met de Bredastraat en in de bocht van de Slachthuislaan enkele sonderingen uitgevoerden proefsleuven gegraven om de precieze ligging van de kabels, leidingen en buizen in de ondergrond te bepalen.

lees meer

Weekendwerk kruispunt Noorderlaan/Ijzerlaan succesvol verlopen

Het voorbije weekend is met man en macht gewerkt op het kruispunt van de Noorderlaan en de IJzerlaan. Van vrijdagnacht tot maandagochtend werd gewerkt om de nutsleidingen die dwars onder de Noorderlaan lopen te verleggen. Ondanks de complexiteit van de operatie, is alles vlot verlopen.

lees meer

Werken kruispunt Noorderlaan/Ijzerlaan van start

Vandaag gaat het project IJzerlaan van start. Er wordt als eerste gewerkt op en rond het kruispunt Noorderlaan/IJzerlaan. Deze week is de aannemer voornamelijk bezig met de inrichting van de bouwwerf, zodat volgende week kan worden gestart met het grondwerk.

lees meer

Start afbraak bedrijfsgebouwen voor aanleg IJzerlaankanaal

Op 1 juni is de afbraak gestart van enkele oudere bedrijfspanden in de Denderstraat. De gebouwencluster moet wijken om de geplande werken aan de Ijzerlaan uit te kunnen voeren. Het nieuwe Ijzerlaankanaal zal dwars door de Denderstraat en de zone lopen waar deze gebouwen momenteel staan.

lees meer

Heraanleg ventweg langs de Noorderlaan

Tegelijk met de werken onder het kruispunt IJzerlaan/Noorderlaan vinden onderhoudswerken plaats aan de ventweg van de Noorderlaan, tussen de IJzerlaan en het Albertkanaal. De ventweg wordt weer vlak getrokken en de kasseien worden opnieuw aangelegd. Tijdens de werken zal er steeds een doorgang zijn

lees meer