Ijzerlaan

Een overzicht van de werken aan de Merksemse zijde van het project

De werken langs de ing. Menneslaan gaan stilaan de laatste fase in. Volgens de planning gaan tegen het einde van de zomer alle werken klaar zijn. Een overzicht van wat er de komende maanden zal gebeuren aan de Merksemse zijde van het project...

Tijdelijke omleidingsweg gaat eind maart open

In de ing. Menneslaan, tussen de bermen van de vroegere IJzerlaanbrug, wordt een tijdelijke omleidingsweg aangelegd van de Vaartkaai naar de Groenendaallaan. Deze tijdelijke verbinding is nodig omdat delen van de Vaartkaai tijdens de aanleg van de Oosterweelverbinding onderbroken worden om de Ring in een tunnel onder het Albertkanaal aan te kunnen leggen. De omleidingsweg gaat in het laatste stuk naar de Vaartkaai over in een deel van de Oude Bredabaan. Volgens de planning zal deze weg eind maart afgewerkt zijn.

Plaatselijke fietsverbindingen

Samen met de omleidingsweg gaan twee plaatselijke verbindingen tussen de twee wijken aan de ing. Menneslaan weer open. Aan de voet van de fietsbrug gaat eind maart het fiets- en voetpad tussen de Blijvoort en de Oude Bredabaan in gebruik. Ook de verbinding tussen de Roederdelft en Jaak Coveliersstraat gaat dan open.

Aanloophelling naar fietsbrug krijgt finale bekleding

De aanloophelling naar de fietsbrug aan de Merksemse zijde heeft nog een tijdelijke bekleding. Eens de lentetemperaturen het toelaten, zal de helling dezelfde bekleding krijgen als de rest van de brug.

Verbreding Albertkanaal

Aan de Merksemse zijde van het kanaal worden de laatste verankeringen voor de nieuwe kademuren aangebracht. Als dit klaar is, kan de versmalling in het kanaal weggraven worden en kunnen de oude kademuren gesloopt worden.

Verkeer op Vaartkaai kan weer normaal rijden

Nadat de kademuren van het Albertkanaal voltooid zijn, kunnen de Vaartkaai en het jaagpad langs het kanaal aangelegd worden. Sinds maart 2018 kan het verkeer op de Vaartkaai weer normaal rijden. Fietsers moeten echter ter hoogte van de brug nog steeds oversteken.

 

Dit was het overzicht de werken aan de Merksemse zijde. Benieuwd wat er aan de zijde van Antwerpen nog staat te gebeuren? Bekijk het hier>