Ijzerlaan

Tijdelijke aanloophelling fietsbrug IJzerlaan verdwijnt definitief

Vanaf 13 oktober 2017 starten in Merksem de werken om de tijdelijke aanloophelling van de nieuwe fietsbrug over het Albertkanaal te vervangen door de definitieve helling. Tegen eind november moet de fietsbrug helemaal klaar zijn. Fietsers en voetgangers kunnen tijdens de werken gebruik blijven maken van de fietsbrug. Aan de kant van Merksem worden fietsers met bestemming Groenendaallaan omgeleid via de Oude Bredabaan.

Op vrijdag 13 oktober start de aannemer met de afbraak van het laatste overblijvende deel van de aanloophelling van de oude IJzerlaanbrug. Dit is nodig om de definitieve aanloophelling van de fiets- en wandelbrug aan te kunnen leggen.

Verbinding fietsbrug en Campiniastraat anderhalve maand onderbroken

Om de werken uit te kunnen voeren, wordt vanaf 13 oktober de doorgang onder de ing. Menneslaan, ter hoogte van de waterzuivering aan IJskelder, afgesloten voor alle verkeer. De vroegere ing. Menneslaan kruisen is dan niet langer mogelijk en het fietspad in de Campiniastraat kan niet bereikt worden vanaf de fietsbrug. Fietsers volgen de omleiding via de Oude Bredabaan om de Groenendaallaan te bereiken. Tegen eind november kunnen voetgangers en fietsers opnieuw gebruik maken van de verbinding tussen IJskelder en de Oude Bredabaan.

Bekijk de omleidingen op kaart >

Beurtelings verkeer op de Vaartkaai

Het wegverkeer dat tot nu werd omgeleid via de doorgang onder de ing. Menneslaan, keert terug naar de Vaartkaai. Waar de oude IJzerlaanbrug stond moet het verkeer beurtelings passeren op de Vaartkaai. Voor voetgangers en fietsers worden op de Vaartkaai twee veilige oversteekplaatsen ingericht.

Fietsbrug eind november klaar

Meteen na de afbraak van de oude helling wordt de definitieve aanloophelling van de fiets- en wandelbrug afgewerkt. Eind november is de nieuwe brug helemaal klaar en verdwijnt de tijdelijke stelling.

Nadien gaan de werken in de omgeving verder. Rond de aanloophelling van de fietsbrug in Merksem wordt het nieuwe park afgewerkt. Verderop richting de Groenendaallaan wordt tussen de bermen van de oude aanloophelling een tijdelijke weg aangelegd. Ook de Vaartkaai wordt verder afgewerkt en het Albertkanaal verbreed. Tegen de zomer van 2018 moeten deze werken voltooid zijn.