Ijzerlaan

Bouw IJzerlaankanaal start in augustus

Tijdens het jaarlijks bouwverlof (7-31 juni) gaan de werken op een lager pitje verder om kort daarna weer van start te gaan met een nieuwe fase in de loop van augustus. Op de IJzerlaan verschuift de werf naar de noordzijde om daar het IJzerlaankanaal aan te leggen. Aan de zijde van Merksem worden de aanloophellingen van de oude brug verder afgebroken en wordt de definitieve aansluiting naar de nieuwe fietsbrug gemaakt. Ook wordt hier de Vaartkaai vernieuwd en verdwijnt de vernauwing in het Albertkanaal.

We geven een vooruitblik van deze werken en wat dit betekent voor het verkeer.

 

Aan de zijde van Antwerpen

Welke werken worden uitgevoerd?

 • Op de IJzerlaan wisselt de werf van kant. De werf verplaatst zich naar de noordzijde om daar het IJzerlaankanaal aan te leggen.
 • De werken vatten aan met graafwerken voor het nieuwe kanaal en een archeologisch onderzoek naar de restanten van de Kempische Vaart die hier in het verleden liep.

 

Wat betekent dit voor het verkeer?

 • Zodra de zuidzijde volledig afgewerkt is, wordt al het verkeer naar deze kant verlegd.
 • De bestaande wegcapaciteit op de IJzerlaan (2x2 rijstroken) blijft behouden. Ook fietsers en voetgangers komen op de nieuw aangelegde zuidzijde terecht.
 • Aan de Denderstraat, waar de aansluiting van de fietsbrug uitloopt op de Slachthuislaan, komt in de loop van september een oversteek en doorsteek richting de Samberstraat en de Damwijk.
 • Het kruispunt van de IJzerlaan met de Bredastraat wordt afgesloten richting het noorden. Om de buurt rond de Steenborgerweert te ontsluiten, wordt een tijdelijke weg aangelegd vanaf de Slachthuislaan, ter hoogte van de Denderstraat, tot in de Merksemsestraat. Via de Merksemsestraat kan men dan alle andere straten van de wijk Steenborgerweert bereiken..

Bekijk de nieuwe situatie op de kaart onderaan*

Aan de zijde van Merksem

Welke werken worden uitgevoerd?

 • Na de afbraak van de oude IJzerlaanbrug in april, kon het weggraven beginnen van de oude aanloophelling aan de zijde van Merksem, op de ir. Menneslaan. Deze werken zijn ondertussen afgerond.
 • Momenteel lopen nog grondwerken en worden de funderingen voor de definitieve aansluiting van de fietsbrug gemaakt. Tegen het einde van het jaar moet ook aan de zijde van Merksem de fietsbrug volledig klaar zijn zodat de tijdelijke fietsstelling kan verdwijnen.
 • In de Campiniastraat werd intussen het nieuwe fietspad tegen de berm van de oude brug aangelegd.  Tegen het einde van het jaar zal ook dit fietspad aansluiten op de nieuwe aanloophelling van de fietsbrug.
 • De grondwerken aan het deel van de aanloophelling tussen de Campinia- en Taxandriastraat lopen verder. Tussen de bermen van de aanloophelling komt een tijdelijke verbindingsweg tussen de Vaartkaai en de Groenendaallaan. De bermen blijven behouden zodat de weg afgeschermd wordt van de omgeving. 
 • Tegen het einde van het jaar zal er ook een verbinding voor voetgangers en fietsers tussen de Roederdelft en de Jaak Coverliersstraat zijn. 

 Wat betekent dit voor het verkeer?

Aan het Albertkanaal

Welke werken worden uitgevoerd?

 • Vlak naast het kanaal is intussen de aanloophelling van de oude brug aan de zijde van Merksem afgebroken. Momenteel worden er grondwerken uitgevoerd en nutsleidingen gelegd die zullen aansluiten op de leidingenkoker onder het Albertkanaal.
 • Later wordt de nieuwe Vaartkaai aangelegd en de vernauwing in het Albertkanaal weggenomen.

Wat betekent dit voor het verkeer?

 • Verkeer van de Vaartkaai wordt nog steeds lokaal omgeleid ter hoogte van het waterzuiveringsstation, aan de doorsteek onder de ir. Menneslaan. In het najaar komt het verkeer op de nieuwe Vaartkaai, waarna tegen het einde van het jaar de doorsteek zelf afgebroken wordt.