Ijzerlaan

Sanering Lobroekdok is gestart

Op 4 mei 2017 startte de sanering van het Lobroekdok. Tijdens deze werken zal 220.000 kuub verontreinigd slib verwijderd worden en worden er 17 boten geborgen. Deze werken vormen een belangrijk voorbereidend werk voor de aanleg van de Oosterweelverbinding in deze omgeving. De werken zullen 18 maanden duren en kosten 3,1 miljoen euro.

IJzerlaankanaal

Doordat de Ring bij Oosterweel verdiept wordt aangelegd, zal ook de doorgang tussen het Lobroekdok en het Albertkanaal verdwijnen. Via deze doorgang stroomt vandaag het overtollige water weg dat bijvoorbeeld via het waterzuiveringsstation en de afwatering van de R1 in het dok terecht komt.

Om ook na de aanleg van Oosterweel afvoer van water mogelijk te maken, wordt binnen het project IJzerlaan vanaf medio 2017 een kanaal aangelegd langs de IJzerlaan. Dat zal in de loop van 2018 aangesloten worden op het dok. Dankzij dit kanaal wordt een verbinding gerealiseerd tussen het Lobroekdok en het Asiadok. Tegelijk brengen we zo, jaren nadat de Kempische Vaart hier gedempt werd, opnieuw water in de IJzerlaan.

Hinder voor de omgeving

Doordat de werken in het dok gebeuren en de afvoer van slib en geborgen schepen via het water gebeurt, wordt geen bijzondere hinder verwacht voor de omgeving.

Meer nieuws over de sanering van het Lobroekdok?

Blijf de saneringswerken volgen op www.oosterweelverbinding.be.