Ijzerlaan

Donderdag hinder verwacht op IJzerlaan door aanpassing verkeerslichten

Op donderdag 22 december 2016 zal er verkeershinder zijn op de IJzerlaan, de Noorderlaan en de Bredastraat. De werken op de IJzerlaan gaan een nieuwe fase in. Het verkeer wordt daarom op een nieuwe tijdelijke weg geplaatst aan de noordkant van de IJzerlaan. Hiervoor dienen de verkeerslichten op de kruispunten met de Noorderlaan en de Bredastraat te worden aangepast. De verkeerspolitie regelt die dag het verkeer.

IJzerlaan krijgt nieuw wegprofiel

Na het kerstverlof start de heraanleg van de zuidzijde van de IJzerlaan. In een eerste fase verwijdert de aannemer de straatverlichting en de bomen en breekt ze vervolgens het asfalt op. Nadien starten graafwerken en wordt de riolering volledig vernieuwd. 

Na deze werken zal de weg definitief heraangelegd worden. De IJzerlaan krijgt een nieuw wegprofiel naar het beeld van de rest van de Singel. Er komen 2 rijstroken in elke rijrichting, gescheiden door een groene middenberm. Groenstroken of vergroende parkeerstroken scheiden het brede dubbelrichtingsfietspad van de weg. In het plantseizoen komen er nieuwe bomen die de IJzerlaan een groen karakter geven.

Bekijk hier het plan van de vernieuwde IJzerlaan>

Gevolgen voor het verkeer

Nieuwe tijdelijke weg

Om deze werken te kunnen uitvoeren wordt  het verkeer naar de noordzijde van de IJzerlaan gebracht. Daar is een nieuwe tijdelijke weg aangelegd. Deze loopt vanaf de Slachthuislaan dwars door de afgebroken aanloophelling van de oude IJzerlaanbrug en sluit aan op de nieuwe wegenis in de ventweg IJzerlaan.

De nieuwe rijweg bevat 2 rijstroken in elke rijrichting. Voor fietsers is er een dubbelrichtingsfietspad voorzien langsheen de tijdelijke weg. Klik op het plannetje onderaan om het te vergroten.

Donderdag 22 december: hinder door aanpassing verkeerslichten

Op donderdag 22 december worden de verkeerslichten van de twee kruispunten van de IJzerlaan, met de Noorderlaan en de Bredastraat, aangepast.

Om 7 uur 's morgens starten de voorbereidingen op de beide kruispunten en worden de verkeerslichten buiten werking gesteld. Op dat moment zal de verkeerspolitie de verkeersregeling overnemen.

Vanaf 11 uur wordt het verkeer op de nieuwe tijdelijke weg geplaatst. Op het kruispunt met de Bredastraat zal de verkeerspolitie het verkeer blijven regelen tot 17 uur.

Lokale bereikbaarheid

Lokaal verkeer kan steeds de bedrijven en woningen langsheen de werfzone ten zuiden van de IJzerlaan en Slachthuislaan bereiken. 

Vanaf 9 januari 2017 verdwijnen de huidige parkeerplaatsen in de werfzone op de Slachthuislaan (tot aan de bocht). Parkeren kan op de tijdelijke parking IJzer op het einde van de Merksemsestraat. Hier is recent straatverlichting geplaatst.

Verdere planning heraanleg IJzerlaan

Vanaf 23 januari 2017 wordt ook de riolering geplaatst onder het zuidelijke deel van het kruispunt IJzerlaan/Bredastraat. Het kruispunt wordt dan 8 weken afgesloten. Nadien gaat het kruispunt terug open.

De heraanleg van de zuidzijde van de IJzerlaan duurt 8 maanden. In het najaar 2017 kan de noordzijde van de IJzerlaan worden aangepakt met de aanleg van het nieuwe IJzerlaankanaal en het dubbelrichtingsfietspad aan de noordzijde.

Bekijk hier de fasering van de volledige werken>

*Klik op de onderstaande kaart om de algemene verkeerssituatie te bekijken tot eind augustus 2017, en de verkeerssituatie bij het afsluiten van het kruispunt IJzerlaan-Bredastraat van 23 janauri tot 19 maart 2017.