Ijzerlaan

Volgende week afbraak keermuur noordelijke ventweg IJzerlaan

Op maandag 17 oktober start de afbraak van de noordelijke keermuur van de IJzerlaanbrug. De werken kaderen in de heraanleg van de IJzerlaan. Er geldt een parkeerverbod in de noordelijke ventweg tot het einde van de werken. Fietsers op de IJzerlaanbrug volgen een omleiding.

Vanaf januari 2017 start de definitieve heraanleg van de zuidelijke helft van de IJzerlaan. Er komt dan een nieuwe rijweg met 2x2 rijstroken en brede voet- en fietspaden. Dit naar het beeld van de zuidelijke singel, met groene bermen tussen de rijweg en het voet- en fietspad.

Om het verkeer tijdens deze wegeniswerken vlot te laten verlopen, moet er de komende maanden een tijdelijke weg aangelegd worden die de Slachthuislaan verbindt met de noordkant van de IJzerlaan. Deze weg zal vanaf de bocht van de Slachthuislaan dwars door de aanloophelling van de IJzerlaanbrug lopen en verbonden worden met de noordelijke ventweg van de IJzerlaan.

Als voorbereiding op de aanleg van deze tijdelijke weg, wordt vanaf maandag 17 oktober 2016 de noordelijke keermuur van de IJzerlaanbrug afgebroken. Vanaf midden november wordt voor de G-man garage tijdelijke wegenis en een voet- en fietspad aangelegd. Op 28 november wordt de IJzerlaanbrug definitief gesloten en kan de aanloophelling verder afgebroken worden voor de aanleg van de tijdelijke weg via de noordelijke ventweg IJzerlaan. Vanaf 23 december kan het verkeer dan gebruik maken van de tijdelijke weg.

Wat houden de werken aan de noordelijke keermuur van de brug in?

Om de noordelijke keermuur af te kunnen breken wordt eerst een talud (een soort schuine berm) aangelegd. Een kraan zal vanop de IJzerlaanbrug de grond weggraven tot tegen de keermuur en de schuine talud creëren om de stabiliteit van de brug te verzekeren. Aansluitend kan dan de keermuur weggenomen worden.

Bekijk in de rubriek werf in beeld nog meer foto's van de keermuur>

Wat betekent dit voor het verkeer en de omgeving?

Op de IJzerlaanbrug worden het voet- en fietspad en de busbaan stadinwaarts ingenomen om de graafwerken uit te kunnen voeren. Bussen voegen zich bij de rijstroken voor het gewone verkeer. Voetgangers en fietsers volgen de omleiding via de afrit van de IJzerlaanbrug naar de Merksemsestraat om via de Bredastraat terug aan te sluiten op de IJzerlaan en hun weg te vervolgen.

Omwille van de werfzone die nodig is voor de afbraak van de keermuur, zal in de noordelijke ventweg van de IJzerlaan een parkeerverbod gelden tot het einde van de werken IJzerlaan. De werfzone wordt afgeschermd met doeken om wegspringende brokjes steen tijdens de werken tegen te houden.

Buurtbewoners kunnen parkeren op de tijdelijke parking IJzer die aangelegd is in de Merksemsestraat. Hier zal binnenkort nog verlichting worden voorzien.