Ijzerlaan

Vanaf 6 juli schuiven rijstroken op IJzerlaan op

Op woensdag 6 juli start een nieuwe fase in de werken aan het kruispunt Noorderlaan/IJzerlaan. 
 

Wat zijn de gevolgen voor het verkeer?

Het kruispunt blijft net zoals bij de vorige fasewissels open voor het verkeerDe omschakeling begint na de spits, rond 9 uur. Het verkeer wordt dan in verschillende stappen omgezet. De verkeerspolitie zal het verkeer op het kruispunt regelen. 

De rijbanen op de IJzerlaan schuiven op richting noorden en komen zo ongeveer weer in het midden van de IJzerlaan te liggen. De lichtenregeling op het kruispunt moet hiervoor worden aangepast. Alle lokale bestemmingen en handelaars blijven bereikbaar via doorsteken door de werfzones.
 

Veilig fietsen

Om de veiligheid van de fietsers tijdens de werken te garanderen, volgen zij een omleidingsroute.

Doorgaand fietsverkeer wordt vanaf de IJzerlaan omgeleid via de Bredastraat – Noorderlaanbrug (richting noorden) en Bredastraat – Hardenvoort (richting zuiden). Lokaal fietsverkeer kan steeds zijn bestemming bereiken. 

Lees meer over de omleidingsroute voor fietsers >
 

Geplande werken

De afgelopen maanden werd de oude sluis onder het kruispunt hersteld en werd een nieuwe riolering aangelegd. De bestaande riolering liep dwars door de sluis, maar werd verdiept en verplaatst richting IJzerlaan zodat ze onder de vernieuwde sluis (het geplande IJzerlaankanaal) komt te liggen.

In de nieuwe fase wordt de bestaande riolering ten zuiden en ten noorden van de sluis aangesloten op de nieuwe constructie. Ook wordt de gerenoveerde sluis verbonden met het Asiadok. Zo ligt alles klaar om aan te sluiten op het geplande IJzerlaankanaal.
 

Heraanleg IJzerlaan

De werken op het kruispunt maken deel uit van het project IJzerlaan(brug) dat de omgeving van de IJzerlaan en de Ingenieur Menneslaan de komende jaren sterk zal doen verbeteren. De IJzerlaanbrug wordt afgebroken en vervangen door een nieuwe fiets- en voetgangersbrug. Samen met de brug verdwijnen ook de lange aanloophellingen. Een unieke kans om beide lanen helemaal opnieuw in te richten. Aan de kant van Merksem komt een groene parkzone en op termijn een ecowijk. De IJzerlaan wordt heraangelegd naar het beeld van de zuidelijke Singel met brede fietspaden en bomenrijen.

Door de aanleg van een 11 meter breed kanaal zal er bijna 80 jaar na het dempen van de Kempische Vaart opnieuw water door de IJzerlaan stromen.

Lees meer over de verschillende projectonderdelen >