Ijzerlaan

Beurtelings verkeer op de Vaartkaai bij de IJzerlaanbrug van 6 juni tot eind 2016

Beurtelings verkeer

Van 6 juni tot eind 2016 worden er opnieuw werken uitgevoerd op de Vaartkaai bij de IJzerlaanbrug. Eerst worden er damplanken ingebracht ter hoogte van de toekomstige fiets- en voetgangersbrug. Dit is nodig ter voorbereiding van de verbreding van het Albertkanaal. Hierna wordt de fiets- en voetgangersbrug zelf gebouwd. 

Door deze werken zal er over een afstand van 80 meter slechts 1 rijstrook beschikbaar zijn op de Vaartkaai. Verkeer passeert beurtelings via verkeerslichten.

Update 27/06: Het beurtelings verkeer via verkeerslichten is vervangen door beurtelings verkeer via verkeersborden. 

Veilig fietsen

Fietsers rijden op het jaagpad langs de kade en kunnen zo veilig de werfzone passeren. 

Lees meer over de werken aan de IJzerlaan >