Ijzerlaan

Werken Vaartkaai vanaf 7 maart

De komende maanden voert het district Merksem ook wegenwerken uit aan de Vaartkaai in Merksem. Het wegdek wordt plaatselijk verbreed en vernieuwd. Daarnaast wordt een nog ontbrekend deel van het fietspad aangelegd. Om de hinder zoveel mogelijk te beperken, gebeuren de werken in twee fasen. 

Fase 1: vernieuwen wegdek

Vanaf 7 maart starten de werken ter hoogte van de kruispunten Oost- en Westkaai op de Vaartkaai. Het wegdek wordt vernieuwd in asfalt, wat ongeveer twee weken zal duren. Ter hoogte van deze werken is er tijdelijk geen verkeer mogelijk. Gemotoriseerd verkeer wordt omgeleid via de brug van den Azijn en de Bisschoppenhoflaan. Fietsers rijden om via de Sint-Bartholomeusstraat.

Fase 2: verbreden en vernieuwen wegdek en aanleg ontbrekend stuk fietspad

Vanaf 15 maart wordt tussen de Westkaai en de nieuwe weg aan de Duvelshoek het wegdek verbreed en vernieuwd in asfalt. Het verkeer zal daar dan vlotter kunnen kruisen. Tegelijk wordt het ontbrekende deel van het fietspad ter hoogte van de Westkaai aangelegd. Zo wordt een belangrijk knelpunt voor de fietsers langs de Vaartkaai weggewerkt. Deze werken duren tot juni 2016 en ook hier is een omleiding voorzien, langs de Eugeen Meeusstraat.

Meer info met omleidingsplannen vindt u hier.