Ijzerlaan

Kruispunt Noorderlaan/IJzerlaan: fasewissel op zaterdag 5 maart

Op zaterdag 5 maart 2016 verschuift het kruispunt Noorderlaan/IJzerlaan opnieuw een stukje. De rijbanen van de Noorderlaan schuiven op richting Asiadok. De rijbanen van de IJzerlaan verschuiven richting zuiden (Midas-garage). Het kruispunt blijft net zoals bij de vorige fasewissels open voor het verkeer.

Verloop van de werken op zaterdag:

  • 6 uur: start werken
  • 8 uur: uitschakelen verkeerslichten, verkeerspolitie regelt het verkeer
  • 15 uur: verkeerslichten opnieuw in gebruik
Als het zaterdag te fel regent, zal de nieuwe wegmarkering op een later ogenblik moeten worden aangebracht. In dat geval worden tijdelijk oranje borden geplaatst met het opschrift: “Opgelet: geen wegmarkering”.

Veilig fietsen

Het doorgaande fietsverkeer vanop de IJzerlaan blijft de omleidingsroute volgen via de Bredastraat – Noorderlaanbrug (richting noorden) en Bredastraat – Hardenvoort (richting zuiden).

 
Volgende stappen
In de ruimte die vrijkomt door het verschuiven van de rijweg, wordt de oude ondergrondse sluis hersteld en een nieuwe riolering aangelegd. Tijdens deze fase, die ongeveer 5 maanden duurt, wordt de hoek van de noordelijke ventweg ingenomen door de werfzone (aan garage GMAN). De ventwegen langs de IJzerlaan en de Noorderlaan worden daardoor doodlopend. Er wordt tijdelijk tweerichtingsverkeer ingesteld om de bereikbaarheid van de bedrijven te garanderen.
 
In de zomer van 2016 vindt de laatste fasewissel plaats. De IJzerlaan verschuift dan ter hoogte van het kruispunt met de Noorderlaan terug een stukje naar het noorden (richting garage GMAN). In deze fase wordt de bestaande riolering aangesloten op de nieuwe riolering onder de IJzerlaan. De werken aan het kruispunt eindigen in september met het terugbrengen van de rijbaan naar de oorspronkelijke staat. Aansluitend wordt het kruispunt met de werken Noorderlijn volledig heraangelegd.