Ijzerlaan

Bouwput tussen IJzerlaanbrug, Vaartkaai en Oude Bredabaan

Vanaf volgende week maakt de aannemer van het project IJzerlaan een grote bouwput tussen de IJzerlaanbrug, de Vaartkaai en de Oude Bredabaan. Deze bouwput vormt het eindpunt van een leidingenkoker die onder het Albertkanaal door wordt gebouwd. Later zullen hier ook de pijlers van de nieuwe fietsbrug worden gebouwd.

Om veilig te kunnen werken zijn er vanaf maandag 22 februari verkeersmaatregelen nodig op de IJzerlaanbrug en de Oude Bredabaan (geldig tot eind 2016):

  • De afrit van de IJzerlaanbrug naar de Oude Bredabaan wordt definitief afgesloten. Volg de omleidingsborden om op uw bestemming te geraken.
  • In het deel van de Oude Bredabaan dat parallel loopt met de IJzerlaanbrug, geldt éénrichtingsverkeer van de Vaartkaai richting de wijk.
  • Later worden op de brug ter hoogte van de afrit het voet- en fietspad ingenomen door de werken. Fietsers worden over de busbaan geleid, de bussen van De Lijn rijden tussen het gewone verkeer. 
Later zal ter hoogte van het werkterrein ook een stukje van de Vaartkaai worden ingenomen. Het verkeer in beide richtingen moet dan afwisselend (geregeld via verkeersborden) over één rijstrook. 
 
Andere werken in de buurt
  • Heraanleg Oude Bredabaan: de huidige fase duurt nog tot halverwege maart. Daarna verplaatsen de werken zich naar het gedeelte van Carrettestraat (inclusief kruispunt) tot Jaak Coveliersstraat (kruispunt niet inbegrepen).
    Meer info op www.merksem.be, zoeken op ‘Heraanleg oude Bredabaan’.
  • Van Veerlehofstraat: aanpassingswerken om de rijbaan te herstellen en dubbelrichtingsverkeer mogelijk te maken. Werken tot medio maart. 
    Meer info op www.merksem.be, zoeken op ‘Van Veerlehofstraat’.