Ijzerlaan

Veilig fietsen tijdens de werken IJzerlaan

Na de vele wegverschuivingen de afgelopen weken is op de IJzerlaan opnieuw een stabiele verkeerssituatie ontstaan. Deze situatie blijft geldig tot en met augustus 2016.

Voor fietsers blijft een omleidingsroute van kracht:

  • Fietsers vanuit de stad naar het noorden (en omgekeerd) rijden via het fietspad langs Kempenstraat-Asiadok-oostkaai-Noorderlaan.
  • Fietsers van Noorderlaan naar Merksem/Deurne nemen op de Noorderlaanbrug de fietshelling naar de Bredastraat en sluiten zo weer aan op de IJzerlaan/Ijzerlaanbrug of Slachthuislaan.
  • Fietsers vanuit de stad richting Merksem/Deurne worden via de Kempenstraat-Hardenvoort-Bredastraat naar de IJzerlaan geleid.

Langs de IJzerlaan tussen Noorderlaan en Bredastraat is aan de kant van GMAN een tijdelijk fietspad aangelegd en de fietsoversteek bij kruispunt Noorderlaan/IJzerlaan naar Asiadok-Oostkaai blijft behouden. Deze fietsroute loopt dwars door de werfzone en is enkel bedoeld voor bestemmingsverkeer. We willen alle fietsers die niet in dit deel van de IJzerlaan moeten zijn, met aandrang vragen om de aangegeven omleidingsroute via de Bredastraat te volgen.