Ijzerlaan

Grote machine aan het werk bij IJzerlaan

Momenteel kan je bij kruispunt Noorderlaan/IJzerlaan een heistelling aan het werk zien. Deze gigantische machine wordt gebruikt om damplanken in de grond te heien. De damplanken zijn zo’n 17 meter lang en worden zij aan zij in de grond geduwd tot één aangesloten rechthoek. Binnenin deze rechthoek kan later de grond uitgegraven worden tot ongeveer 9 meter diep. De damplanken zorgen ervoor dat de wanden van de put niet ineen zakken.

Waarom is deze bouwput nodig?
Dwars onder de IJzerlaan, parallel met de Noorderlaan ligt een grote riolering. Deze riolering gaat nu dwars door de oude sluis die we aan het herstellen zijn. Daarom verleggen we de riolering een stukje richting IJzerlaan en leiden we deze via een sifon onder de nieuwe IJzerlaan en het toekomstige IJzerlaankanaal door.
De heistelling is ook volgende week nog te zien zijn bij kruispunt Noorderlaan/IJzerlaan.