Ijzerlaan

Kruispunt Noorderlaan/IJzerlaan verschuift dit weekend

In juni startte BAM met werken op en rond het kruispunt Noorderlaan/IJzerlaan. Onder dat kruispunt wordt de oude sluis, die vroeger de Kempische Vaart verbond met het Asiadok, vrijgemaakt en hersteld. Tegelijk worden in de ondergrond een groot aantal nutsleidingen en rioleringsbuizen verplaatst.

De werken zijn inmiddels zo ver gevorderd dat kan worden overgegaan naar de tweede fase, waarbij het deel van de sluis onder de Noorderlaan richting centrum aan de beurt is. Daarvoor moet het kruispunt wel een stukje worden verlegd, zodat verkeer kan blijven doorrijden tijdens deze werken.

Op zaterdag 31 oktober verschuift het kruispunt naar het noordoosten, richting garage GMAN, waardoor een deel van het verkeer over de vrije busbanen komt te rijden. Het kruispunt blijft tijdens deze werken open voor het verkeer. Bestuurders moeten wel rekening houden met mogelijke verkeershinder. In de nieuwe situatie zijn er net zoals nu 2 rijstroken in elke richting op de Noorderlaan. 

Verloop van de werken op zaterdag 31 oktober

  • 05u00 start van de werken
  • 08u00 uitschakelen huidige verkeerslichten, de verkeerspolitie neemt de regeling van het kruispunt over
  • 16u00 in dienstname nieuwe verkeerslichten

Veilig fietsen
Om de veiligheid van de fietsers te garanderen tijdens de werken, komt er een omleidingsroute:

  • Het fietspad op de IJzerlaan wordt ter hoogte van de Bredastraat afgesloten. Fietsers kunnen via de Bredastraat-Noorderlaanbrug naar het noorden en via de Bredastraat-Hardenvoort naar het zuiden. 
  • Lokaal fietsverkeer kan steeds zijn bestemming bereiken. 

Deze omleidingsroute voor fietsers blijft gelden tot de zomer van volgend jaar, wanneer de werken aan het kruispunt Noorderlaan/IJzerlaan afgerond zijn.

De volgende stappen
Na het weekend start de aannemer met het vrijmaken en herstellen van de sluis onder de Noorderlaan richting centrum en de aanleg van nieuwe riolering aan de zuidkant van de IJzerlaan. Deze fase duurt ongeveer tot maart 2016. Dan zal het kruispunt terug worden verschoven richting het Asiadok.