Ijzerlaan

Nutswerken langs IJzerlaan

Net zoals dit momenteel op en rond het kruispunt Noorderlaan/IJzerlaan gebeurt, moeten ook in de IJzerlaan heel wat nutsleidingen worden verlegd. Volgende week zal de aannemer in de buurt van het kruispunt met de Bredastraat en in de bocht van de Slachthuislaan enkele sonderingen uitvoeren en proefsleuven graven om de precieze ligging van de kabels, leidingen en buizen te bepalen.

De sonderingen en proefsleuven worden zo veel mogelijk uitgevoerd in de berm, het voetpad of het fietspad. Langs de IJzerlaan wordt ook een stukje van de ventweg ingenomen door de proefsleuf. Autoverkeer kan de werfzone gewoon passeren. Er zal wel een tijdelijk parkeerverbod gelden in dit stuk van de ventweg (ter hoogte van huisnummers 5-7-9). Voor voetgangers en fietsers wordt steeds een veilige doorgang langs de werfzone voorzien.

Op basis van de proefsleuven en sonderingen worden de nutsleidingen in kaart gebracht en de planning verder uitgewerkt. Vanaf eind oktober starten dan de omleggingswerken. Houd deze website in de gaten voor meer informatie over de werken en de bijhorende verkeersmaatregelen.