Ijzerlaan

Kruispunt Noorderlaan/IJzerlaan weekend van 22 en 23 augustus afgesloten

Het kruispunt van de Noorderlaan en de IJzerlaan wordt klaargemaakt voor de heraanleg van de IJzerlaan en de komst van de tram op de Noorderlaan. Onder het kruispunt lopen heel wat nutsleidingen die in de weg liggen voor de geplande werken.

De komende maanden krijgen al deze kabels en leidingen een nieuwe plek. Zo ook de nutsleidingen die de Noorderlaan dwarsen. Onder de Noorderlaan worden aan weerszijden van het kruispunt wachtbuizen geplaatst. Een wachtbuis is een holle buis, waardoor later kabels voor onder andere elektriciteit en telefonie getrokken kunnen worden. Samen met deze werken worden ook nieuwe waterleidingen en gasleidingen aangelegd.

 

Kruispunt afgesloten in 2 fases

De komende maanden zal het verkeer nauwelijks hinder ondervinden van deze nutswerken. Alleen tijdens het weekend van 22-23 augustus wordt het kruispunt afgesloten. Dit gebeurt in 2 fases:

Vrijdagnacht 21 augustus om 24.00 uur: noordkant kruispunt afgesloten

  • komende van de Groenendaallaan - via de Noorderlaan - naar het stadscentrum rijden of omgekeerd is niet mogelijk
  • vanuit de IJzerlaan de Noorderlaan oprijden richting Groenendaallaan of omgekeerd is niet mogelijk
  • vanuit het stadscentrum – via de Noorderlaan – de IJzerlaan oprijden of omgekeerd blijft mogelijk

Zaterdagavond 22 augustus 20.00 uur: kruispunt volledig afgesloten

  • Geen verkeer meer mogelijk op het kruispunt, in geen enkele richting

Maandagochtend 24 augustus 05.00 uur: kruispunt opnieuw open

  • Verkeer op het kruispunt opnieuw mogelijk in alle richtingen


Omleiding

Tijdens de afsluiting van het kruispunt wordt het verkeer omgeleid. Bestemmingsverkeer op de Noorderlaan, de IJzerlaan en de ventwegen is steeds mogelijk. De bedrijven en woningen blijven bereikbaar.

Samen met de verkeerspolitie en de betrokken partijen werd een omleidingsplan gemaakt. U kan dit plan hier downloaden.