Ijzerlaan

Werken kruispunt Noorderlaan/Ijzerlaan van start

Vandaag gaat het project IJzerlaan van start. Er wordt als eerste gewerkt op en rond het kruispunt Noorderlaan/IJzerlaan. Vanaf vandaag begint de aannemer met de inrichting van de bouwwerf. Er wordt een werfkeet geplaatst en signalisatie rond het werkterrein. Zo kan op maandag 15 juni gestart worden met het eerste grondwerk.

Oude sluis wordt hersteld

Onder het kruispunt ligt een oude sluis die de vroegere Kempische Vaart verbond met het Asiadok. Deze ondergrondse sluis wordt hersteld, zodat hij straks opnieuw dienst kan doen voor de aansluiting van het nieuwe IJzerlaankanaal op het Asiadok. Tegelijk worden in de ondergrond enkele nutsleidingen en rioleringsbuizen verplaatst, zodat het kruispunt klaar is voor de herinrichting van de IJzerlaan en de komst van de tram op de Noorderlaan.

Verkeershinder tot ene minimum beperkt

Verkeer op de Noorderlaan en de IJzerlaan hoeft zich weinig zorgen te maken over deze werken. Door een slimme planning van de werken, waarbij de rijweg een aantal keren wordt verlegd, kan verkeer steeds blijven doorrijden. Ook voetgangers en fietsers die in de buurt moeten zijn, kunnen steeds langs de werken passeren. Voor doorgaand fietsverkeer, dat niet in de onmiddellijke omgeving van het kruispunt moet zijn, voorzien we een veilige omleiding vanaf de Bredastraat en de Noorderlaanbrug rond het kruispunt.