Ijzerlaan

Start afbraak bedrijfsgebouwen voor aanleg IJzerlaankanaal

Op 1 juni is de afbraak gestart van enkele oudere bedrijfspanden in de Denderstraat. De gebouwencluster moet wijken om de geplande werken aan de Ijzerlaan uit te kunnen voeren. Die krijgt een aangenamer profiel met een kanaal, bomenrijen en brede fietspaden. Het nieuwe Ijzerlaankanaal, dat het Lobroekdoek in de toekomst zal verbinden met het Asiadok, zal dwars door de Denderstraat en de zone lopen waar deze gebouwen momenteel staan.

Doordat deze panden en terreinen al enige tijd verlaten waren, hadden zij sterk te lijden onder sluikstorten. Met de afbraakwerken wordt dit nu een halt toegeroepen. De werken zullen nog voor het begin van het bouwverlof afgerond zijn.