Ijzerlaan

Bouw van 2 leidingenkokers onder IJzerlaan en Albertkanaal

Ter hoogte van de Bredastraat en onder het Albertkanaal worden 2 grote leidingenkokers aangelegd. Zo kunnen de nutsleidingen veilig onder het nieuwe IJzerlaankanaal en onder de toekomstige Oosterweelverbinding door lopen.

1. Leidingenkoker Albertkanaal

De leidingenkoker onder het Albertkanaal is ruim 250m lang. De koker vertrekt aan de bocht van de Slachthuislaan en eindigt aan de andere kant van het kanaal. Omdat de koker onder het Albertkanaal en onder de toekomstige verdiepte Oosterweelverbinding door gaat, ligt deze zo’n 28 meter diep. De koker zelf heeft een (binnen)doorsnede van 3,5m en biedt ruimte voor enkele waterleidingen, een gasleiding en kabels voor o.a. elektriciteit en telecom. 

Waarom een leidingenkoker onder het Albertkanaal?

De huidige IJzerlaanbrug wordt afgebroken. In de plaats komt een fietsbrug die 10 meter hoger ligt. Onder de brug wordt het Albertkanaal verbreed. Dit kadert in het stimuleren van de binnenvaart op het Albertkanaal. Echter, onder de oude IJzerlaanbrug hangt een zware elektriciteitskabel, en op de plaats waar de verbreding van het kanaal is voorzien, liggen 2 waterleidingen in de weg. De nieuwe leidingenkoker onder het Albertkanaal is de nieuwe thuis van deze nutsvoorzieningen. Tegelijkertijd maken ook de gas- en telecommaatschappijen van de nieuwe koker gebruik.

Hoe wordt de leidingenkoker gebouwd?

De bouw van de leidingenkoker onder het Albertkanaal is gecompliceerder dan de bouw van de leidingenkoker aan de Bredastraat. Doordat de koker onder het Albertkanaal ligt, was het niet mogelijk om met een open bouwkuip te werken. De bouw van deze leidingenkoker gebeurde daarom via een horizontale doorpersing. In de bocht van de Slachthuislaan werd een zogenaamde persput gegraven. Deze bouwput heeft een diameter van 15 meter en werd tot 30 meter diep uitgegraven. Het was het startpunt van de doorpersing met de boorkop, genaamd 'Margriet'.

Aan de andere kant van het kanaal, tussen de Vaartkaai, de huidige IJzerlaanbrug en de Oude Bredabaan bevindt zich de zogenaamde ontvangstput, waar de doorpersing eindigde. Deze bouwput is met een doorsnede van 10 meter een stuk kleiner dan de persput. 

Lees hoe de leidingenkoker onder het Albertkanaal wordt aangelegd (in PDF) >

Leidingenkoker dwars door Oosterweelverbinding

Aangezien in de toekomst het viaduct van Merksem wordt afgebroken en de Ring verdiept wordt aangelegd in het kader van de Oosterweelverbinding, diende de bouw van de leidingenkoker hier al rekening mee te houden. De tunnels voor de verdiepte Ring zullen in de toekomst op 20 meter diepte liggen. De wanden voor die tunnels moeten tot 40 meter diep worden gegraven om de stabiliteit te verzekeren. De leidingenkoker ligt echter op 28 meter diepte en zouden dus in de weg liggen als later de Oosterweeltunnels worden gebouwd. Daarom werden de wanden van de Oosterweeltunnels al voorzien op de locatie van de leidingenkoker. De leidingenkoker kon dus door de wanden heen boren.

* Klik op de afbeelding om deze te vergroten

Planning van de werken

Het uitgraven van de persput op de linkeroever, in de bocht van de Slachthuislaan en de IJzerlaanbrug, startte begin 2016. Het graven van de ontvangsput op de rechteroever, tussen de Vaartkaai, de Oude Bredabaan en de IJzerlaanbrug, begon in maart 2016. Er werden diepwanden gemaakt voor de putten en de putten werden vervolgens uitgegraven. Tegen de zomer waren beide putten klaar voor de komst van de boorkop 'Margriet'.

De doorpersing zelf, inclusief het plaatsen en verwijderen van de persinstallatie, duurde ongeveer 2 maanden. De boorkop werd geleverd op 5 juli 2016, de doorpersing startte op 11 juli. Op 26 augustus bereikte 'Margriet' de overkant.

In september werden de tunnelelementen aan elkaar gelast voor een perfecte waterdichting. Vanaf half oktober wordt de leidingenkoker ingericht. Er worden bijvoorbeeld stalen draagstructuren voor de nutsleidingen aan de wanden bevestigd en verlichting en elektrische installaties voorzien. Zo kunnen de verschillende nutsbedrijven vanaf december aan de slag om hun kabels en leidingen door de leidingenkoker te trekken en aan te sluiten op het bestaande nutsleidingennetwerk.

De afwerking van de toegangsschachten van de leidingenkoker gebeurt in de loop van 2017. Er komt onder meer een permanente trap en een dakplaat die te toegang tot de bouwputten afdekt.

Bekijk foto's van de boorkop 'Margriet' bij de rubriek 'Werf in beeld' >

2. Leidingenkoker IJzerlaan

Onder de IJzerlaan, ter hoogte van de Bredastraat is er een koker aangelegd die nutsleidingen onder het nieuwe IJzerlaankanaal moet doorleiden. De leidingenkoker is 18 meter lang, 2 meter breed en 2,2 meter hoog. Om onder het kanaal door te gaan, ligt de bodem van de leidingenkoker op zo’n 7,5 tot 8,5 meter diepte. In de koker liggen kabels en leidingen voor onder andere water, gas, elektriciteit en telecom.

Hoe werd de leidingenkoker gebouwd?

De voorbereidingen voor de leidingenkoker onder de IJzerlaan waren sinds oktober 2015 duidelijk zichtbaar op het kruispunt IJzerlaan/Bredastraat. De IJzerlaan verschoof er richting het zuiden (kant even huisnummers) en kabels en leidingen in de ondergrond werden verlegd om ruimte te maken voor de bouwput van de leidingenkoker.

Op de vrijgekomen ruimte werd er voor de kerstvakantie van 2015 een open bouwput gemaakt, waarin de leidingenkoker werd opgebouwd.

  • Vanaf januari 2016 werden eerst de betonnen vloer en wanden gebouwd. De wanden werden uitgerust met de draagstructuren voor de kabels en leidingen. De eerste (starre) leidingen werden al in de leidingenkoker geplaatst.
  • Eind februari werd het betonnen dak gestort en de toegangsschachten aan weerszijden van het toekomstige IJzerlaankanaal werden gebouwd. In de leidingenkoker werden de nodige verlichting en elektrische installaties voorzien. Bovenop het dak werd de grond weer aangevuld tot op straatniveau. Later komt hier het nieuwe IJzerlaankanaal.
  • Van april tot eind juni 2016 gingen de nutsbedrijven aan de slag om hun kabels en leidingen in de leidingenkoker te installeren en aan te sluiten op het bestaande nutsleidingennetwerk via de wachtbuizen die in het najaar van 2015 onder IJzerlaan werden aangelegd. 

Het werk aan de leidingenkoker eindigt met het verleggen van de IJzerlaan. De IJzerlaan zal over de huidige werfzone heen gelegd worden, zodat aan de zuidkant (waar de rijbaan nu ligt) de definitieve IJzerlaan aangelegd kan worden.

* Klik op de afbeelding om deze te vergroten