Ijzerlaan

Nieuwe fiets- en voetgangersbrug over Albertkanaal vervangt de IJzerlaanbrug

Een belangrijk onderdeel van project IJzerlaan is de bouw van een fiets- en voetgangersbrug over het Albertkanaal. Deze nieuwe fietsbrug sluit straks naadloos aan op het Ringfietspad, het Singelfietspad en de fietsostrade van Antwerpen naar Essen.

Hoe ziet de nieuwe fietsbrug eruit?

De nieuwe fietsbrug komt vlak naast de huidige IJzerlaanbrug te liggen. Het vlakke gedeelte over het Albertkanaal is bijna 100m lang en 4,7m breed.

Aan de kant van Antwerpen komt een lange, dubbelgeplooide fietshelling die evenwijdig loopt met het Albertkanaal en aansluit op het fietspad langs de IJzerlaan.

Tussen het Albertkanaal en de Bredabaan (aan de kant van Merksem) komt een groene zone met daarin de op- en afritten van de nieuwe fietsbrug. Het onderste deel van de fietshelling loopt op een berm. Het bovenste deel steunt op pijlers. Omdat de IJzerlaanbrug nu nog op de plaats van de definitieve aanloophelling staat, komt hier in eerste instantie een tijdelijke op- en afrit naar de fietsbrug.

Hoe wordt de fietsbrug gebouwd?

Eerst maakte de aannemer aan beide zijden van het Albertkanaal de ruimte vrij waar de brugpijlers komen te staan. Dat betekent dat alle kabels en leidingen, rioleringen en ander puin in de ondergrond werden verlegd of verwijderd, zodat er een stevige fundering voor de brug kon worden aangelegd.

Eind april 2016 startte de aannemer met de bouw van de aanloophelling aan de kant van Antwerpen. Ongeveer een maand later kon ook aan de overzijde van het kanaal worden gestart met de bouw van de tijdelijke aanloophelling, die gedeeltelijk gebruik maakt van de bestaande Ingenieur Menneslaan en aansluit op de Groenendaallaan en de Vaartkaai.

Terwijl de aannemer de funderingen van de brugpijlers maakte, werden de verschillende stalen onderdelen van de nieuwe brug in een atelier in Spanje vervaardigd.  Die kwamen in de loop van oktober 2016 via speciaal transport aan in Antwerpen.

Eind oktober werd de eerste brugpijler voor de nieuwe brug rechtgezet. Tegelijkertijd monteerde de aannemer onder het viaduct van Merksem de afzonderlijke onderdelen van het brugdek aan elkaar.

Begin december 2016 werd het brugdek, het horizontale gedeelte over het Albertkanaal, in één geheel op de pijlers gelegd.

De fietsbrug werd in april 2017 in gebruik genomen. Tegen het einde van het jaar wordt de tijdelijke helling aan de zijde van Merksem vervangen door de definitieve aanloophelling.

Waarom moet de IJzerlaanbrug verdwijnen?

De IJzerlaanbrug is de laagste brug over het Albertkanaal. Ze wordt vervangen door een nieuwe fiets- en voetgangersbrug die bijna 2,5 meter hoger is dan de huidige brug. De hogere brug is nodig om op termijn meer containers per binnenschip te kunnen vervoeren. Alle bruggen over het Albertkanaal worden verhoogd en de vaargeul wordt verbreed. Zo wordt de binnenvaart een alternatief voor vrachtvervoer over de weg.

De huidige IJzerlaanbrug kan niet worden verhoogd omdat er onvoldoende ruimte is tussen de brug en het viaduct van Merksem. Voor een hogere brug zijn langere aanloophellingen nodig. Aan weerszijden van het kanaal is er echter onvoldoende ruimte om de nu al lange aanloophellingen te verlengen en verkeerskundig aan te sluiten op de weg. Daarom maakt de IJzerlaanbrug plaats voor een fietsbrug, die minder ruimte inneemt in de omgeving.

In de toekomst zal bij de aanleg van de Oosterweelverbinding het viaduct van Merksem worden afgebroken. De Ring verdwijnt dan in een sleuf en een tunnel onder het Albertkanaal. Tussen de kop van het Lobroekdok en het Albertkanaal wordt de sleuf overkapt. Hierdoor komt een hele zone vrij die anders ingevuld kan worden. Samen met de ruimte die door de afbraak van de IJzerlaanbrug ontstaat, creëren we zo meer ruimte voor groen en nieuwe stadsontwikkeling.