Ijzerlaan

Wat is project IJzerlaan? - Onderdelen van het project

IJZERLAANBRUG

De huidige IJzerlaanbrug over het Albertkanaal wordt vervangen door een nieuwe fiets- en voetgangersbrug. Dit is nodig om op termijn meer containers per binnenschip te kunnen vervoeren. Alle bruggen over het Albertkanaal worden verhoogd en de vaargeul wordt verbreed. Zo wordt de binnenvaart een alternatief voor vrachtvervoer over de weg. De huidige IJzerlaanbrug kan niet worden verhoogd omdat er niet genoeg ruimte is tussen de brug en het viaduct van Merksem. Daarom maakt de IJzerlaanbrug plaats voor een fietsbrug, die minder ruimte inneemt.

De nieuwe fietsbrug zorgt straks voor een verbinding tussen het Ringfietspad, het Singelfietspad en de fietsostrade van Antwerpen naar Essen.

Lees meer over de nieuwe fietsbrug > 

INGENIEUR MENNESLAAN

Samen met de IJzerlaanbrug verdwijnen ook de lange aanloophellingen naar de brug en komt er nieuwe ruimte vrij op de Ingenieur Menneslaan. Een deel van deze ruimte wordt ingenomen door de op- en afritten van de nieuwe fietsbrug.

In het andere deel, tussen de Campinia- en Taxandriastraat, komt binnen enkele jaren een ecowijk. In afwachting hiervan zal de Ingenieur Menneslaan eerst een aantal jaren ingezet worden als tijdelijke verbinding tussen de Vaartkaai en de Groenendaallaan. Deze tijdelijke verbinding is nodig omdat delen van de Vaartkaai tijdens de aanleg van de Oosterweelverbinding worden onderbroken om de Ring in een tunnel onder het Albertkanaal aan te kunnen leggen. Om de hinder voor de omwonenden zo veel mogelijk te beperken blijven de bermen van de IJzerlaanbrug tijdens de werken grotendeels staan en wordt de omleidingsweg ertussen gelegd. Zo vormen zij een natuurlijke scheiding tussen de verbindingsweg en de huizen.

Tijdens de werken aan de IJzerlaanbrug worden ook de kademuren, het fietspad langs het kanaal en de Vaartkaai aangepast. Dit past dan weer binnen de plannen voor de verbreding van het Albertkanaal waardoor in de toekomst grotere schepen via het Albertkanaal kunnen varen.

IJZERLAAN EN IJZERLAANKANAAL

De afbraak van de bestaande IJzerlaanbrug wordt aangegrepen om de IJzerlaan helemaal opnieuw aan te leggen en in te richten. De IJzerlaan krijgt een nieuw wegprofiel, zoals op het zuidelijk deel van de Singel. Er komen drie bomenrijen en de kruispunten worden aangepast. Zo sluit de IJzerlaan straks naadloos aan op de Slachthuislaan. Op die manier worden de Noorderlaan en de Singel beter met elkaar verbonden.

Onder de IJzerlaan liggen nog steeds de oude kademuren van de Kempische Vaart, een kanaal dat ooit Antwerpen met Herentals verbond. De heraanleg van de IJzerlaan biedt de kans om weer water in de stad te brengen door een deel van deze kademuren te hergebruiken voor een nieuw kanaal. Dit kanaal zal het Lobroekdok met het Asiadok verbinden.

RENOVATIE SLUIS ONDER KRUISPUNT NOORDERLAAN/IJZERLAAN

Onder het kruispunt van de IJzerlaan met de Noorderlaan ligt een oude sluis die een overblijfsel is van de Kempische Vaart die vroeger Antwerpen met Herentals verbond. De sluis en de kademuren van de Kempische Vaart worden gerenoveerd. De sluis en de kademuren worden immers gedeeltelijk hergebruikt voor de aanleg van het nieuwe IJzerlaankanaal. Naast deze werken worden er onder de grond ook enkele nutsleidingen en rioleringsbuizen verplaatst.

De vernieuwde sluis zal de verbinding vormen tussen het toekomstige IJzerlaankanaal en het Asiadok. Zo kan het water van het nieuwe IJzerlaankanaal weg richting haven.

Wanneer de ondergrondse werken zijn voltooid, kan ook bovengronds het kruispunt definitief worden heringericht. Dit gebeurt pas bij de heraanleg van het Hardenvoortviaduct bij de werken aan de Noorderlijn.

BOUW VAN 2 LEIDINGENKOKERS ONDER DE IJZERLAAN EN HET ALBERTKANAAL

Ter hoogte van de Bredastraat en onder het Albertkanaal worden 2 grote leidingenkokers aangelegd. Zo kunnen de nutsleidingen veilig onder het nieuwe IJzerlaankanaal en onder de toekomstige Oosterweelverbinding door lopen. In de kokers liggen kabels en leidingen voor onder andere water, gas, elektriciteit en telecom.

De leidingenkoker op de IJzerlaan ter hoogte van de Bredastraat wordt aangelegd in een open bouwput. Voor de leidingenkoker onder het Albertkanaal wordt een andere techniek gebruikt. Hier zal een boorkop een tunnel boren onder het Albertkanaal.

Lees hier hoe de 2 leidingenkokers worden aangelegd>